Voorbereiding: Toets: Wereldoorlog I en wapenstilstand

1.Welke landen zijn de Centralen?.........................................................................

2. Welke landen zijn de Geallieerden?................................................................

3. Welk gedeelte van België werd nooit bezet door de Duitsers? ………………………………………

4. Hoe heet de lijn die door Nieuwpoort liep? Hierachter was het niet bezette gebied  …………………

5. Welk land hielp ons naar de overwinning?.................................................................

6. Op welke datum eindigde de Eerste Wereldoorlog?.................................................

7. Wie was de koning van België tijdens WOI?............................................................

8.Hoe komt het dat België als neutraal land, toch meevocht tegen de Duitsers?.....................

9. Welke monumenten doen ons denken aan WOI?..................................................

10.Klopt de spreuk”Nooit meer oorlog”?..................................................................

11. Welke 3 gevolgen had WO.I ? ...........................................................................

12. Schrijf de juiste naam bij de foto's. ....................................................................

13. Wat wordt er herdacht op 11 november? ...........................................................

14. Hoe heten de mannen die streden tijdens de W.O.I ? ...................................................

15. Leg uit Grote Oorlog ..............................................

16. Wat betekent bondgenoot zijn?........

17. Wie werd er vermoord en het gevolg was dat WOI uitbrak? .................................................

18.In welk land werd deze aanslag gepleegd? ......................................

19.Door wie werd deze aanslag gepleegd? ..........................

20. Wie was bondgenoot van Servië? ................................

21. Wie was bondgenoot van Oostenrijk-Hongarije? .................................................

 

Antwoorden

Antwoorden: Toets: W.O.I en wapenstilstand

  1. De Centralen zijn: Oostenrijk-Hongarijë, Duitsland, Het Ottomaanse rijk(Turkijë), Bulgarijë. Het zijn bondgenoten.
  2. De Geallieerden zijn:  Servië, Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, België, Italië, Griekenland, Japan, V.S.,Roemenië en nog 20 andere landen over de hele wereld. Dit zijn ook bondgenoten (=vechten samen)   van elkaar.
  3. Het gedeelte dat nooit bezet werd door de Duitsers was het deel aan de Noordzee in West-Vlaanderen dat achter de IJzer ligt. Dit komt omdat de Belgen  de sluizen hebben opengezet en een gedeelte van het land overstroomde met het water van de Ijzer. Zo konden de Duitsers het laatste stukje van België nooit veroveren!
  4. De frontlijn is de lijn waar hevig gevochten wordt. Achter de frontlijn ligt het deel dat nooit bezet is door de Duitsers. Dit heet dus het niet-bezette gebied.
  5. De V.S. hielp ons bij de overwinning.
  6. Op 11 november 1918 hebben ze de wapens neergelegd. Dit heet wapenstilstand. De oorlog was gedaan.
  7. Koning Albert I was onze koning tijdens W.O.I.
  8. België was neutraal, maar vocht mee tegen de Duitsers  omdat de Duitsers aan Albert I vroegen om door België te gaan om Frankrijk aan te vallen. Maar Albert I wou dat niet. Dus Duitsland viel België aan. België sloot zich aan bij de geallieerden.

9.De 2 monumenten zijn: de Ijzertoren in Diksmuide en de Menenpoort in Ieper.

10. Nooit meer oorlog klopt niet want in 1940 brak WOII uit.

11.1) De kaart van Europa veranderde volledig: Veel landen werden kleiner. Oostenrijk en Hongarije werden 2 landen, Duitsland moest veel land afstaan. Duitsland moest veel geld betalen voor alle schade aan vele landen.

2) De Volkenbond werd opgericht zodat er nooit geen oorlog meer zou komen.

3) Het Verdrag van Versailles werd opgesteld zodat er nooit geen oorlog meer zou komen.

12. Zie p 5.

13. Het einde van WOI wordt dan herdacht.

14. Oud-strijders zijn soldaten die vroeger gestreden hebben in WOI.

15. De Eerste Wereldoorlog heet ook de Grote oorlog omdat bijna de hele wereld vocht tijdens die oorlog.

16. Een bondgenoot wil zeggen dat ze samen vechten tegen de vijand.

17. Aatrshertog Frans-Ferdinand en zijn vrouw prinses Sophie werden vermoord

18 in Servië.

19 Een lid van "De Zwarte Hand" want ze wilden onafhankelijk zijn.

20. Rusland was bondgenoot van Servië, dus Rusland begon mee te vechten tegen Oostenrijk-Hongarijë.

21. Duitsland was bondgenoot van Oostenrijk -Hongarijë.