Oefeningen Nederlands

a) Spelling

b) Taalbeschouwing

    1. Werkwoordspelling

    2. Woordsoorten

c) Woordenschat uitbreiding (zie ook begrijpend lezen)