Voorbereiding toets w.o: De diensten van de gemeenschap

Ga naar bingel en je kan je voorbereiden op de toets met een oefeningetje. Studeer alles goed in, want de toets zal niet gemakkelijk zijn.

Deze keer krijg je geen voorbeeldvragen. Enkel door grondig te studeren kan je dit tot een goed einde brengen!

Zorg dat je alles goed van buiten kent en het ook correct kan schrijven.