Voorbereiding toets "Ik mag niet meespelen" en "Wij betalen samen"

Voorbereiding: Toets: Wij betalen samen

1.)Onze samenleving wil iedereen de kans geven om te genieten van de welvaart in ons land.

    Daarom  biedt onze overheid diensten aan.

   Som 10 diensten aan die je elke dag of soms gebruikt.( p 7)

2.)Som 3 diensten op dat iedereen gebruikt.(p 8)

   Som 1 dienst op dat enkel voor oude mensen dient. (p 8)

   Som 1 dienst op speciaal voor kinderen bestemd. (p 8)

   Som 1 dienst op dat speciaal is voor mensen zonder werk. (p 8)

3.)Onze ouders betalen belastingen.

   Met dat geld kan de overheid allerlei diensten aanbieden.(p 9)

   Welke 2 diensten in verband met cultuur biedt de overheid aan?

   Welke 2 diensten in verband met milieu biedt de overheid aan?

   Welke 2 diensten in verband met welzijn biedt de overheid aan?

   Welke 3 diensten in verband met veiligheid biedt de overheid aan?

   Welke 3 diensten in verband met  transport biedt de overheid aan?

   Welke 2 diensten in verband met opvoeding biedt de overheid aan?

   Welke  3 diensten in verband met gezondheidszorg biedt de overheid aan?

   Welke dienst in verband met bestrijden van armoede en werkloosheid

   biedt de overheid aan?

Voorbereiding: Toets: Ik mag niet meespelen

1)Geef 4 manieren waarop je iemand kan discrimineren. (p 49 nr 2)

2)Som 6 redenen op waarom bepaalde groepen van mensen in de samenleving worden gediscrimineerd.

   (p 11 onderaan)

3)Je krijgt een aantal verhalen/krantenartikels.

Jij moet kunnen zeggen op basis van wat er wordt gediscrimineerd.(p 13 onderaan en p 14)

Als je deze vragen goed kan beantwoorden, ken je je les grondig!