Voorbereiding: Toets: Brussel

1. Rond welk jaar ontstond Brussel? Duid dit aan op een tijdsband.

2. Wat is het symbool van Brussel en leg uit waarom men dit genomen heeft als symbool.

3. Welke rivier doorkruist Brussel?

4. Waarom is deze rivier overwelfd?

5. Waarom was er een omwalling rond Brussel?

6. Hoeveel stadsmuren heeft Brussel gekend?

7. Geef de naam van 2 torens van de stadswal.

8. Hoeveel poorten had de 2 de stadsomwalling?

9. Welke poort is de enige overblijvende poort van de tweede stadsomwalling?

10. Waarom wordt het centrum van Brussel vaak de vijfhoek genoemd?

11. Hoe heet het gebouw waar de bakkers samenkomen, gelegen op de grote markt in Brussel? 

12. Wat betekent het woord "gilde"?

13. Hoe heet de plaats waar je verschillende beeldjes ziet die steeds een beroep voorstellen?

14. Wat zie je op de top van de toren van het stadhuis?

15. In welke kathedraal trouwen onze koningen en koninginnen?

16. De kerk had veel macht in de middeleeuwen. Welke 3 belangrijke gebouwen doen ons denken aan de macht van de kerk.

17. a.Welk standbeeld heeft meer dan 900 kostuums? b. In welk gebouw worden de kostuums bewaard?

18. Eerst was België een deel van Frankrijk, later een deel van de Nederlanden. Wat gebeurde er in 1830 tijdens de opera "De stomme van Portici"?

19. Wat is het devies van België?

20.Hoe heet onze 1 ste koning?

21. Welk park werd aangelegd door koning bouwheer(Leopold II) ?

22. In Tervuren is er een park dat ons doet denken aan de vroegere kolonie van België. Welke kolonie was dat?

23. Welke stijl liet zich inspireren door de natuur?

24. Hoe heette de architect die deze stijl ontwierp?

25. Tijdens de wereldtentoonstelling van 1958 werd er een groot monument ingehuldigd. Hoe heet dit en wat stelt het voor?

26. Hoe heet het gebouw dat ons doet denken aan een groot kruis?

27. Welk gebouw doet ons denken aan een Franse kaas?

28. Hoeveel gemeenten omvat Brussel?

29. Wat bedoelt men dat Brussel groene longen heeft? Geef enkele voorbeelden.

30. In de wijken in Brussel, waar met humor de spot gedreven wordt met de Brusselaars zie je veel strips op de muren. Hoe heet deze wijk?

31. Noem 5 Brusselse specialiteiten om te eten of te drinken.

32. Geef de naam van het museum voor stripfiguren.

33. Hoe heet het museum waar je opgezette dino's kan bekijken?

34. Hoe heet het museum waar je Chinese gebouwen ziet?

35. Hoe heet de surealistische schilder die "De man met de bolhoed" schilderde?

36. In het Koninklijke Museum voor kunst en geschiedenis vind je werken terug van een Brusselse striptekenaar. Hoe is zijn naam?

Veel succes!

Zoek de antwoorden op in je bundel!

Controleer je antwoorden

1. Rond 1050

2. De gele iris is een moerasbloem dat vroeger in het wild groeide in het moeras. Brussel was vroeger een vestiging in een moeras(= Broekzele)

3. De Zenne

4. Vroeger was de Zenne een open riool. Er werd vuil gedumpt van fabrieken. Mensen werden ziek(cholera-epidemie), daarom overwelfde men de rivier zodat er grote lanen kwamen met mooie gebouwen.

5. Er was een omwalling rond Brussel ter bescherming van vijandelijke aanvallen van buitenaf en om de rijkdom en de macht van de stad te tonen.

6.Begin 13 de eeuw werd de eerste stadsmuur gebouwd, in de 14 de eeuw kwam er een tweede stadsmuur.

7.De Anneessentoren , de Zwarte toren, de Villerstoren, ...

8.De 2 de stadsmuur had 7 poorten.

9. De Hallepoort is de enige overblijvende toren van de 2 de stadsmuur.

10. De vijfhoek verwijst naar de vorm van de 2 de stadsmuur, nu komt dit overeen met de kleine ring. Dit zijn grote lanen rond het centrum.

11. Het bakkershuis is de vergaderzaal van de bakkers tijdens de Middeleeuwen.

12. Gilden zijn een groep personen dat hetzelfde beroep uitoefenen. Tijdens de Middeleeuwen verenigden ze zich; zo waren ze samen sterk!

13. Op de Kleine Zavel zie je beeldjes van vele gilden.

14. Op de top van de toren van het stadshuis van Brussel staat Sint- Michiel. Hij is de aartsengel die satan verpletterd. Hij is het symbool van de overwinning van het goede op het kwade.

15. De kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele is de kerk waar onze koningen trouwen sinds het ontstaan van België.

16. De kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, de abdijen van Vorst en van Ter Kameren in Elsene en  de priorij van het Rood Klooster in Oudergem.

17. Manneken Pis heeft meer dan 900 kostuums. Ze worden bewaard in het  Museum van de stad Brussel op de Grote Markt.

18. Tijdens de Opera van "De Stomme van Portici"  breekt de Belgische revolutie uit. Het volk wil zich afscheuren van de Nederlanden. De brusselaars verjagen de Nederlanders en enkele maanden later in 1830 wordt België onafhankelijk. Het land wordt een koninkrijk geleidt door Leopold I

19. L' Union fait la force: samen zijn we sterk!

20. Leopold I van Saksen-Coburg-Gotha

21. Koning bouwheer (Leopold II) liet het Jubelpark aanleggen.

22. In het park van Tervuren staat het Museum van Midden-Afrika.

23. De Art Nouveau liet zich inspireren door de natuur.

24. De Belgische architect heet Victor Horta.

25. Het Atomium stelt het ijzeratoom voor en elke bol vertegenwoordigt een provincie. Er zijn 9 bollen. Ondertussen is Brabant gesplitst in Vlaams-en Waals-Brabant!

26. Het gebouw in de vorm van een groot kruis zijn de kantoren van de Europese Commissie.

27. De "Franse Kaas" Caprice de Dieux, stelt het Europese Parlement voor.

28. Brussel heeft 19 gemeenten.

29. De groene longen van Brussel zijn de parken en bossen vban Brussel. Vbn Het Jubelpark, het Zoniënwoud, het Laerbos, het Poelbos, Het Josaphat park, het park op de kleine Zavel, het park van Tervuren, ...

30. In de Marollen zie je veel strips op de muren, er wordt de spot gedreven met de Brusselaars.

31. Brusselse wafels, karakollen, chicorei en witloof, spruitjes(stoemp van spruitjes en patatjes), chocolade, kip(de kiekefretters)

32. Het stripmuseum

33. Het museum voor Natuurwetenschappen

34. Het museum van het verre Oosten met de Chinese toren

35. René Magritte, de surrealistische schilder

36. Hergé, een Brusselse striptekenaar, is bekend van de strips van Kuifje(Tintin)

Jacques Brel is een Schaarbekenaar en een bekend zanger, evenals Johan Verminnen en Stromae zijn enkele bekende zangers!