Alles over werkwoorden

Wie problemen heeft met werkwoorden vindt op deze site alle uitleg met filmpjes.

Wil je oefeningen maken, kijk dan bij oefeningen nederlands (taalbeschouwing : werkwoorden en ook spelling: werkwoorden)

Veel succes!

Met dit liedje ontdek je of het werkwoord met -d of -dt wordt geschreven.

Werkwoorden: Stappenplan

1)Welke tijd ? (woorden als “gisteren, vorige week, verleden jaar, vroeger, …: O.V.T.)

2)Hoe stam vormen?

O.T.T.    roep/en                                 ik roep   =stam

              ren/nen (verdubbelsregel)   ik ren

             lop/en(verenkelingsregel)    ik loop

                enkelvoud            

1 ste persoon    ik …………        stam

2 de  persoon   jij/je/u .......      stam +t 

3 de persoon    hij/zij/ze/het

stam +t    enkelvoud              een ander ……

 

infinitief   meervoud         wij/ jullie/zij …………

 

  • Hoe zoek je het onderwerp?  Wie/wat-vraag ?
  • Scheidbaar werkwoord: vb afwachten          Ik wacht mijn beurt af.
  •                                            opwachten          Ik wacht mijn broer op.

 

3)Hoe vorm je de O.V.T.?                          2 mogelijkheden

                       1)                                                                2)

   Vorm de stam                                                        

   Werkwoorden zonder klankverandering       Werkwoorden met klankverandering

   Stam +   de(n)

            +   te(n)

 

  ’t kofschip   te(n)

Vbn  ik maakte                                                                        ik liep

         Ik lachte  

Als de stam eindigt op een letter van het kofschip                  ik stierf

dan met te(n)            

 

 4)Voltooid deelwoord

ge +stam  + d of t                          ik heb gerend

ver+ stam + d of t                         ik heb vermoord

be + stam + d of t                          ik heb bemoederd