Voorbereiding Sprong 9

Wat moet ik kunnen of kennen voor de toets van sprong 9 ?
Ga zeker ook naar bingel om aangepaste oefeningen over deze sprong te maken.

Getallen

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
delers en veelvouden / negatieve getallen 1 p. 9 en 26 oef 1
getallen tot 100 000 2 p. 6 oef 1

Bewerkingen

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
hoofdrekenen: vermenigvuldigen en delen met
kommagetallen tot op 0,01
3 p. 36 oef 1
oef 2
cijferen: aftrekken met kommagetallen tot op 0,001 4 p. 40-41 oef 1
cijferen: vermenigvuldigen met kommagetallen tot op 0,001 5 p. 42 oef 1
hoofdrekenen: alle bewerkingen met kommagetallen tot op 0,001 6 p. 21-37 oef 1

Meten

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
gewicht: de ton 7-8 p. 48 (n° 22) oef 1
oppervlakte: cm², dm² 9 p. 57-58 (n° 28) oef 1

Meetkunde

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
de cirkel 10 p. 68 oef 1