Voorbereiding Sprong 8

Wat moet ik kunnen of kennen voor de toets van sprong 8 ?

Ga zeker ook naar  bingel  om aangepaste oefeningen over deze sprong te maken.

Getallen

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
Breuken: herhaling 1 p. 10 en 35 oef 1
 oef 2 
oef 3
oef 4
Kommagetallen tot op 0,01 2 p. 16-17-18 oef 1
Kommagetallen tot op 0,001 3 p. 16-17-18 oef 1

Bewerkingen

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
Hoofdrekenen: kommagetallen tot op 0,1 vermenigvuldigen en delen 4 p. 36 - 37 oef 1
oef 2
oef 3
Hoofdrekenen: optellen en aftrekken met kommagetallen tot op 0,001 5 p. 35 oef 1
Cijferend optellen met kommagetallen tot op 0,001 6 p. 39 oef 1

Meten

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
Lengte: de millimeter 7 p. 47 oef 1
Oppervlakte 8 p. 57  

Meetkunde

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
Spiegelingen en symmetrie 9-10 p. 69 oef 1
Indeling van driehoeken volgens de zijden 11-14 p. 67 oef 1