Voorbereiding Sprong 5

Wat moet ik kunnen of kennen voor de toets van sprong 5 ?

Ga zeker ook naar bingel om aangepaste oefeningen over deze sprong te maken.

Getallen

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
gelijkwaardige breuken 1 p. 13 (letter d) oef 1
verhoudingen 2   oef 1

Bewerkingen

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
hoofdrekenen: vermenigvuldigen en delen 3 p. 29/ 32-33 oef 1
(oefenblaadjes maken)
hoofdrekenen: vermenigvuldigen met 5, 50 en 25 4 p. 29 (onderste deel) oef 1
cijferen: alle bewerkingen tot
10 000
5 p.39-46  oef 1
(oefenblaadjes maken)
cijferen: vermenigvuldigen met een zuiver tiental 6 p. 42 (onderste deel) oef 1
cijferen: vermenigvuldigen met een getal bestaande uit 2 cijfers 7 p. 42 (onderste deel) oef 1

Meten

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
geldwaarden 8 p. 49-50 (bovenste deel) oef 1
oef 2
oef 3
kloklezen: de seconde 9 p. 56 oef 1
oef 2
oef 3

Meetkunde

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
constructies: aanzichten 10-11 p.72 oef 1