Voorbereiding Sprong 4

Wat moet ik kunnen of kennen voor de toets van sprong 4?

Ga zeker ook naar  bingel  www.bingel.be om aangepaste oefeningen over deze sprong te maken.

Getallen

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
breuken groter dan 1 geheel 1 p. 13 (letter c) oef 1
breuken vergelijken / gelijkwaardige breuken 2-3 p. 13 (letter d) oef 1
tabellen en grafieken 4 p.19  

Bewerkingen

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
hoofdrekenen: optellen en aftrekken tot 10 000 5 p. 21,22,23 oef 1
oef 2
oef 3
(oefenblaadjes maken)
hoofdrekenen: vermenigvuldigen en delen tot 10 000 6 p. 28-30 oef 1
(oefenblaadjes
maken)
cijferen: delen tot 10 000 7 p. 44 oef 1
hoofdrekenen tot
10 000:herhaling
8 p. 28-30/
p. 21,22,23
oef 1
(oefenblaadjes
maken)

Meten

lesonderwerp werkblad nuezeneuzeboekje oefening
inhoud: l, dl en cl 9-10 p. 47 (n° 21) oef 1
gewicht: kg en g 11 p. 48 (n°22) oef 1

Meetkunde

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
vierkant, rechthoek en ruit 12 p.66 oef 1