Voorbereiding Sprong 2

Wat moet ik kunnen of kennen voor de toets van sprong 2 ?

Ga zeker ook naar de site om aangepaste oefeningen over deze sprong te maken.

Getallen

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
getallen tot 10 000 1 p.6 oef 1

Bewerkingen

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
cijferen: optellen en aftrekken tot 1 000, alle gevallen 2 p.39 (bovenste deel) oef 1
(oefenblaadjes afdrukken)
cijferen: vermenigvuldigen tot 1000 3 p.42 oef 1
hoofdrekenen: delen tot 1000 4 p. 43 (n°19) oef 1
oef 2
(blaadjes afdrukken)
cijferen: delen tot 1 000, alle gevallen 5 p.44 (bovenste deel) oef 1
hoofdrekenen: optellen en aftrekken tot 10 000 5-6 p.21-23 oef 1
oef 2

Meten

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
lengte: cm, dm, m 7-8 p.47 oef 1
de datum en de jaarkalender 9 p.51
oef 1,    oef 3 –  oef 4
 

Meetkunde

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
loodrechte stand en evenwijdigheid 10-11 p.60, 61,62,63 oef 1