Voorbereiding Sprong 10

Wat moet ik kunnen of kennen voor de toets van sprong 10 ?

Ga zeker ook naar bingel om aangepaste oefeningen over deze sprong te maken.

Getallen

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
breuken en kommagetallen 1 p. 17 oef 1
breuken: herhaling 2 p. 10-16 oef 1(onderdeel breuken)

Bewerkingen

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
cijferen: een kommagetal delen door een natuurlijk getal 3 p. 44  oef 1 
cijferen: een natuurlijk getal delen door een natuurlijk getal
tot op 0,001
4 p. 45 oef 1
cijferen met kommagetallen: herhaling 5-6 p. 39-45 oef 1
hoofdrekenen: de 4 bewerkingen tot 10 000 7   oef 1

Meten

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
de oppervlakte van een rechthoek 8   oef 1
inhoud: de milliliter 9 p.47 n°21 oef 1

Meetkunde

lesonderwerp werkblad neuzeneuzeboekje oefening
vierhoeken - diagonalen 10-11   oef 1
symmetrie en spiegelingen 12-13 p. 70 n°40 oef 1
 oef 2