Toets: Voorbereiding: Sprong 10

Kijk goed je herhaling na van sprong 10 in je boek. Herhaal vooral waar je problemen mee had.

Hieronder vind je oefeningen om je goed voor te bereiden op deze toets.

Getallen

Breuken

Oefening 1: Breuken vereenvoudigen

Oefening 2: Breuken en kommagetallen

Oefening 3: Breuken en de euro

Oefening 4: Breuken vergelijken

Oefening 5: Gelijkwaardige breuken

Oefening 6: Breuken ordenen

Oefening 7: Breuken ordenen

Oefening 8: Breuken optellen en aftrekken   

Oefening 9:Breuken ordenen

Oefening 10:Breuk van een getal

Oefening 11:Breuk nemen van een getal

Filmpjes:

Hoe kan je breuken vereenvoudigen?

Wat zijn gemengde breuken?  

Hoe maak je van een breuk een gemengde breuk?


Kommagetallen

Oefening 1:Kommagetallen ordenen

Oefening 2: Kommagetallen ordenen

Oefening 3:Wat is de waarde van het cijfer?


Deelbaarheidsregels:

Oefening 1: Deelbaarheidsregels

Oefening 2: Deelbaar door 2,3,4,5,25:

Oefening 3: Deelbaar door 2,4,5,10:

Oefening 4:Deelbaar door 2,3,4,5,10,25,100:

Oefening 5: Deelbaarheidsregels


Hoofdrekenen met kommagetallen en  rekentaal:

Oefening 1    -   Oefening 2      - Oefening 3     -     Oefening 4    -     Oefening 5    -       Oefening 6  -    Oefening 7   -    Oefening 8

Oefening 9    -   Oefening 10   - Oefening 11    -    Oefening 12    -    Oefening 13    -    Oefening 14  -    Oefening 15   - Oefening 16

Oefening 17  -   Oefening 18  -    Oefening 19   -    Oefening 20

Optellen en aftrekken met kommagetallen:

Oefening 1    -    Oefening 2   -  Oefening 3   -  Oefening 4   -   Oefening 5  -    Oefening 6

Hoofdrekenen  x9,x99

Hoofdrekenen x5,x50,x10;x100

Hoofdrekenen x5,x9,x11,x15

Delen door 10,100,1000,10 000:

Oefening 1        -        Oefening 2        -     Oefening 3

Kommagetallen delen door 10,100,1000:

Oefening 1        -        Oefening 2

Delen door 5,10,50,100,25:

Oefening 1        -        Oefening 2        -        Oefening 3    -        Oefening 4

Filmpjes

Hoe tel je kommagetallen op?

Hoe trek je kommagetallen af?

Hoe vermenigvuldig je met kommagetallen?

Hoe deel je een kommagetal?

Metend rekenen

Oppervlakte

Wat is oppervlakte?  

Wat is een vierkante m(m²) ?

Oefeningen op oppervlaktematen:      oefening 1     -  oefening 2     -   oefening 3

Oppervlakte: oefening 4        -    oefening 5:oppervalkte van vierkant en rechthoek


Omtrek

oefening 1

Meetkunde

Oefening 4 :Diagonalen in een vierhoek


Symmetrieassen

Oefening 1        Oefening 2        Oefening 3        Oefening 4

Oefening 5        Oefening 6

Oefening:Soorten hoeken

Oefening:Soorten hoeken en delen van een hoek