Op zoek naar onze voorouders

Wat moet je kennen en kunnen:
 
Je moet de verschillende bronnen kunnen opsommen
 
Je moet weten welke bronnen officieel zijn en welke niet.
 
Je moet de bronnen kunnen gebruiken om een stamboom op te stellen.
 
Je moet de bronnen kunnen herkennen en benoemen.