Getallenkennis

Breuken

Leuke oefeningen op getallen

Breuk van een hoeveelheid Oefening
  Oef 1
  Oef 2
Breuk van een getal Oef 1 Oef 2  

Oef 3

Oef 4

Oef 5

Oef 6

Oef 7

Oef 8

Oef 9

Oef 10: Breuken

Oef 11: Breuken vereenvoudigen

Oef 12: Breuken en kommagetallen

Oef 13: Breuken en de euro

Oef 14: Breuken vergelijken

Oef 15: Gelijkwaardige breuken

Oef 16: Breuken ordenen

Oef 17: Breuken ordenen

Oef 18: Breuken optellen en aftrekken   

Oef 19:Breuken ordenen

 

Spelletjes met breuken:

Spel 1:Breuken vergelijken Spel 2:Touwtrekken:<,>,=: breuken vergelijken Spel 3:Breuken gelijknamig maken
Spel 4:Breuken omzetten in kommagetallen Spel 5:Breuken passen Spel 6: Breuken oefenen met apen
Spel 7: Breuken ordenen van klein naar groot Spel 8: Gelijke breuken Spel 9: Welke breuk staat er getekend ?

Wil je alles leren over breuken ga dan naar :Oefen breuken met heksen   

Heksen lachen zich een breuk met breuken.

 

Hieronder vind je allerlei filmpjes die je vraag beantwoorden.

Wat is een breuk?          

Hoe kan je een geheel getal schrijven als een breuk?

Hoe kan je breuken vereenvoudigen?

Wat zijn gemengde breuken?  

Hoe maak je van een breuk een gemengde breuk?

Hoe kan je twee breuken dezelfde noemer geven(gelijknamige breuken)? uitleg 1      uitleg 2

Welke breuk is groter?uitleg 1    uitleg 2    uitleg 3

Hoe moet je breuken met gelijke noemers optellen?

Hoe moet je breuken optellen?

Hoe moet je breuken met gelijke noemers aftrekken?

Hoe moet je gemengde breuken met gelijke tellers aftrekken?

Wat is de waarde van het cijfer?

Hoe zet je breuken om in kommagetallen?

Hoe zet je kommagetallen om in een breuk ?

Hoe maak je breuken gelijknamig?

Wat zijn procenten?

Kommagetallen

Oef 1:Kommagetallen ordenen Oef 2: Kommagetallen ordenen Oef 3:Wat is de waarde van het cijfer?

Kleinste gemeen veelvoud en grootste gemene deler

Oef 1:K.G.V. Oef 2:K.G.V.

Wat is K.G.V. ?

Wat is G.G.D.?

Oef 1:G.G.D.

Wat is een kleinste gemeen veelvoud? Wat is de grootste gemene deler?

Oef 1:G.G.D Oef 2: G.G.D. en K.G.V. Oef 3:K.G.V.

Functie van de getallen:oefening 1

 

Deelbaarheidsregels:

Oef 1: Deelbaarheidsregels Oef 2: Deelbaar door 2,3,4,5,25: Oef 3: Deelbaar door 2,4,5,10:
Oef 4:Deelbaar door 2,3,4,5,10,25,100: Oef 5: Deelbaarheidsregels