Leesopdrachten

1. Ontwerp een nieuwe kaft

Ontwerp een nieuwe kaft en verzin daarbij een nieuwe titel voor het boek.

Let op: Op de kaft worden altijd de auteur, de illustrator en de titel en de vermeld!

 

2. Schrijf een brief aan

a. Schrijf een brief aan de schrijver van het boek, de illustrator van het boek, de hoofdpersoon uit het boek of aan iemand anders die iets met het boek te maken heeft.

Let op: In een brief staat altijd de datum, voor wie de brief is en wie de brief stuurt. Zorg er ook voor dat de brief een begin, midden en einde heeft.

 

3. Maak een illustratie

In boeken staan vaak illustraties.

Kies een fragment uit het boek en maak er zelf een illustratie bij.

Lees dit fragment voor in de boekenkring.

 

4. Bedenk een ander einde

Een boek heeft altijd een begin, een midden en een einde. Het einde wordt ook wel de afloop genoemd.

Verzin een andere afloop voor je boek.

 

5. Maak een strip

Maak een strip van minimaal 5 vakjes

over het verhaal.

Let op: In een strip zijn zowel de plaatjes, als de tekstballonnen onmisbaar.

6. Maak reclame voor je boek

De schrijver van het boek heeft jou gevraagd om een reclameposter te maken voor zijn boek. Dat doe je natuurlijk graag!

Let op: Iemand die poster ziet, moet meteen denken: “Wow, dat boek wil ik lezen!”

Op de poster staat natuurlijk de titel en de schrijver van het boek.

 

7. Maak een tentoonstelling

Zoek in de klas of op de gang een mooi plaatsje om een tentoonstelling over jouw boek te maken. Daar kun je spulletjes neerzetten die iets met je boek te maken hebben.

Bijvoorbeeld: andere boeken over dit thema, andere boeken van deze schrijver of illustrator, of

voorwerpen/prenten die iets vertellen over je boek zoals het rode kapje en een wolf bij het boek ‘Roodkapje’ ……

 

8. Stel de hoofdpersonages voor.

Maak gedetailleerde tekeningen van de hoofdpersonages uit het boek.

Leg uit hoe je weet of waarom je denkt dat die personen er zó uit zien.

Noteer de bladzijden of hoofdstukken waarin je dat gelezen hebt.

Kies geen personen waarvan al een tekening op de kaft of in het boek staat.

 

9. Vul een boekbespreking formulier in.

Kies een formulier uit de leeskaft en vul het in.

10. Maak een collage over je boek.

Maak een collage over het boek dat jij hebt gelezen. Je mag hiervoor kranten, folders en

tijdschriften gebruiken.

Let op: De collage moet duidelijk bij je boek

passen. Zet ook de auteur en de titel erbij.

11. Teken het verhaal

Teken het verhaal in vijf stappen:

§ INLEIDING: 1 tekening

§ MIDDEN: 3 tekeningen

§ SLOT: 1 tekening

Je gaat daarna je boek voorstellen aan de klas aan de hand van deze tekeningen.